Veelgestelde vragen

Zoek hier het antwoord op uw vraag.


De intekening dient te gebeuren:
- Honden : vóór zijn/haar 7de verjaardag (de 5de verjaardag voor bepaalde rassen)
- Katten: vóór zijn/haar 8ste verjaardag
Als u voldoet aan deze voorwaarden, is uw trouwe huisgenoot verzekerd voor het leven, op voorwaarde dat u uw contract telkens verlengt.
Alle contracten van SantéVet garanderen dekking in geval van ziekte, ongeval en chirurgische ingreep (raadplegen, onderzoeken, geneesmiddelen en chirurgie). Er kunnen verschillen zijn in de terugbetalingstarieven en de mogelijkheid om aanvullende waarborgen te krijgen (dekking van preventiekosten) afhankelijk van de gekozen formule:
50% voor de formule Light (minimumdekking) tot 90% voor de formule Premium (meest volledige dekking).
Zodra uw huisdier bij SantéVet is verzekerd, blijft dat zo voor het leven (zonder leeftijdslimiet) op voorwaarde dat u uw contract telkens verlengt.
Afhankelijk van de diersoort, zijn een of meerdere formules beschikbaar bij SantéVet. Wij raden u aan uw formule te kiezen zodra uw verzekeringsvoorstel is ingevuld op onze site. U kunt ook een van onze adviseurs raadplegen hierover.
Onze formules bieden terugbetalingen van 50% tot 90% op dierenartskosten in geval van ongeval, ziekte en chirurgie met terugbetalingsplafonds die lopen van 1.100 € tot 2.200 € en met verschillende eenmalige jaarlijkse franchises.
Ja, na onderzoek van uw dossier, is het mogelijk de formule te wijzigen bij SantéVet. Dat kan eenmaal per jaar, op de vervaldag van het lopende contract. Om de waarborgen beter aan uw behoeften aan te passen, kunt u contact met ons opnemen via telefoon op 02 613 16 48 of via de rubriek Contact op onze internetsite
Bij SantéVet kunt u uw hond of kat al vanaf de leeftijd van 2 maanden verzekeren, ongeacht de gekozen verzekeringsformule.
De intekening dient te gebeuren vóór de 7de verjaardag van een hond (de 5de verjaardag voor bepaalde rassen) of vóór de 8ste verjaardag van een kat.
Als u voldoet aan deze voorwaarden, is uw trouwe huisgenoot verzekerd voor het leven, op voorwaarde dat u uw contract telkens verlengt.
De wachttijden zijn vastgelegd om de goede gezondheid van uw huisdier te garanderen op het ogenblik van de inschrijving. Hieronder vindt u de wachttijden die gelden bij SantéVet: 15 dagen voor ongevallen, 60 dagen voor ziekte, 6 maanden voor een chirurgische ingreep als gevolg van een ziekte.
De vergoeding preventieve zorgen van de formule Premium kan echter onmiddellijk na uw intekening worden gebruikt.
Uitgesloten van de dekkingen zijn alle kosten die verwant zijn met een ziekte of ongeval, evenals hun gevolgen en die zijn opgetreden en vastgesteld vóór de ondertekening van uw contract of tijdens de wachttijd. Zijn eveneens uitgesloten:

- Elke tussenkomst die niet door een dierenarts die officieel is ingeschreven bij de Orde der dierenartsen wordt uitgevoerd.
- De kosten voor oogprothesen
- Voedingskosten, zelfs als het gaat om dieet of therapeutische voeding of om voedingssupplementen
- Gemaakte kosten voor elke ovariëctomie en castratie voordat het huisdier 4 jaar wordt
- De identificatiekosten: elektronische chip of tatoeage
- ...

Meer voorbeelden vindt u onder de Algemene voorwaarden op de pagina "Nuttige documenten'
Bij SantéVet wordt het bedrag van uw premie bepaald op basis van de diersoort (hond, kat), maar ook op basis van zijn ras. Om duidelijk te kunnen antwoorden op uw prijsaanvraag en een persoonlijk aangepast verzekeringsvoorstel te bieden, moeten we uw huisdier zo goed mogelijk kennen. Daarom vragen wij u online of telefonisch met onze teams een verzekeringsvoorstel uit te werken.
Om u een exact tarief te kunnen bieden, blijft ons verzekeringsvoorstel een maand geldig.
Ja. De kosten die verwant zijn met een ongeval of ziekte die is opgetreden vóór de intekening of tijdens de wachttijd, evenals de eventuele gevolgen hiervan, worden echter niet gedekt. Het is daarom belangrijk uw huisdier zo jong mogelijk te verzekeren.
Bij SantéVet zijn de tarieven die worden voorgesteld bij het afsluiten van een contract representatief voor de gezondheidsrisico's van een huisdier. Elk huisdier is uniek en heeft zijn eigen behoeften op het vlak van ziektedekking. Daarom passen we geen verminderde tarieven toe. Uw huisdier blijft tot het einde van zijn leven verzekerd waarbij dezelfde terugbetalingskosten worden behouden (afhankelijk van de gekozen formule).
Bij SantéVet kiest u zelf de betaalwijze:
- Betaling via domiciliëring of bankkaart. Alleen de betaling via domiciliëring stelt u vrij van de uitgiftekosten voor vervaldagberichten die worden gefactureerd aan 5 € per bericht.
- Uw betaling kan maandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks gebeuren.

In geval van wijziging van uw betaalwijze of frequentie, dient u contact met ons op te nemen via telefoon op het nummer 02.613.16.48 of via e-mail op het adres accueil@santevet.be.
Ja, bij SantéVet betalen wij uw kosten terug, ongeacht de dierenarts die u kiest en zelfs in het buitenland! (in het kader van een verplaatsing van minder dan 3 maanden en zonder burgerlijke aansprakelijkheid)
Ter herinnering:
Volgens het Koninklijk Besluit van 17 november 1994, en vervolgens die van 1 juni 2004, is de identificatie van alle honden verplicht in België.
Voor katten is identificatie verplicht wanneer ze doorgegeven of verkocht worden, en tevens wanneer ze naar het buitenland reizen.
De wachttijden zijn vastgelegd om de goede gezondheid van uw huisdier te garanderen op het ogenblik van de inschrijving. Hieronder vindt u de wachttijden die gelden bij SantéVet: 15 dagen voor ongevallen, 60 dagen voor ziekte, 6 maanden voor een chirurgische ingreep als gevolg van een ziekte.
De vergoeding preventieve zorgen van de formule Premium kan echter onmiddellijk na uw intekening worden gebruikt.
Bij SantéVet verwerken wij uw aangifteformulier binnen 48 uur na ontvangst. De overschrijving die overeenkomt met uw terugbetaling gebeurt doorgaans binnen minder dan 3 weken, maar maximaal binnen één maand.
Dankzij de vergoeding “Preventieve Zorgen”, dekken wij de volgende kosten: vaccinaties, anti-parasitaire- en ontwormingsmiddelen tot een maximumbedrag dat afhankelijk is van de door u gekozen formule.
Honden en katten:
Als het gaat om een therapeutische sterilisatie of castratie, worden deze kosten gedekt, ongeacht de leeftijd van uw dieren of de gekozen formule (onder voorbehoud van een wachttijd van 6 maanden voor chirurgiekosten). In het geval van een« ontlastende» sterilisatie of castratie, dekken wij deze kosten vanaf het ogenblik dat uw huisdier 4 jaar oud is (wachttijd van 6 maanden). Het bedrag van de terugbetaling zal overeenkomen met de verzekeringsformule die u hebt gekozen.
Ja, net als bij elk ander verzekeringscontract, zijn er ook hier uitsluitingen van dekkingen.

Uitgesloten van de dekkingen zijn alle kosten die verwant zijn met een ziekte of ongeval, evenals de gevolgen hiervan, die zijn opgetreden en vastgesteld vóór de ondertekening van uw contract of tijdens de wachttijd.

Eveneens uitgesloten zijn kosten, verwant met ziekten die hadden kunnen worden vermeden als het huisdier preventieve vaccins had gekregen:
- HOND: ziekte van Carré, hepatitis van Rubarth, leptospirose, parvovirose, hondsdolheid.
- KAT : tyfhus, coryza, calicivirose, feline leukemie, hondsdolheid.

Zijn eveneens uitgesloten:
- Kosten verwant met elke constitutionele afwijking, aangeboren en/of erfelijke pathologie en hun gevolgen, met inbegrip van entropium, ectropium, heupdysplasie, afwijkingen in de ontwikkeling van het draaipunt van de elleboog (elleboogdysplasie, osteochondrose, Osteochondritis dissecans, fragmentatie van het coronoïde mediale proces, articulaire incongruentie, mediale luxatie, met inbegrip van de kosten voor de vaststelling van deze pathologieën
- Alle geneesmiddelen die zijn voorgeschreven zonder verband met de aangegeven pathologie
- Kosten voor het bevallen en keizersneden die niet zijn veroorzaakt door een ongeval
- De kosten die zijn opgelopen tijdens de dracht: diagnose, opvolging van dracht, vruchtafdrijving en zijn gevolgen, kunstmatige inseminatie
- Elke chirurgische ingreep bedoeld om afwijkingen te verminderen of te verwijderen (grootte en correctie van de oren, lengte van de staart ...)
- Elke tussenkomst die niet door een dierenarts die officieel is ingeschreven bij de Orde der dierenartsen wordt uitgevoerd
- De kosten voor oogprothesen
- Voedingskosten, zelfs als het gaat om dieet- of therapeutische voeding of om voedingssupplementen
- Gemaakte kosten voor elke ovariëctomie en castratie voordat het huisdier 4 jaar wordt
- De identificatiekosten: elektronische chip of tatoeage
- Kosten voor de diagnose en zorg voor hondsdolheid en antirabiëstests
- Kosten voor raadpleging en opvang "bijtende hond"
- Kosten voor raadpleging gedragsevaluatie
- Kosten voor verblijf in dierenkliniek zonder medische rechtvaardiging
- Preventieve vaccins of herhalingen van vaccins buiten deze die zijn voorzien in de formule Premium
- Ontlastende en preventieve raadplegingen buiten deze die zijn voorzien in de formule Premium
- Kosten die zijn gemaakt voor elke aankoop van cosmetische, onderhouds-, hygiëne of comfortproducten en parasietenbestrijdingsmiddelen, lotions, shampoos, tandpasta enz.
- Kosten voor tandprothesen, evenals kosten die betrekking hebben op alle externe prothesen
- Kosten voor geneesmiddelen ten gevolge van een gedragstoornis
- Letsels ten gevolge van georganiseerde hondengevechten
- Kosten voor geneesmiddelen om de loopsheid of dracht te onderbreken
- Kosten voor autopsie of crematie
- Kosten voor het opmaken van een paspoort of elk ander document
- Kosten ten gevolge van een ongeval of ziekte die is veroorzaakt door oorlogsdaden (burgerlijk of internationaal), rellen en volksopstanden, de splitsing van een atoomkern, slechte behandeling of gebrek aan zorgen die zijn toe te schrijven aan het baasje, aan de personen die het toezicht hebben op het huisdier of personen die onder zijn dak wonen.
Het jaarlijks terugbetalingsplafond komt overeen met de maximale som die we u kunnen terugbetalen over een periode van één jaar. Deze som is gebaseerd op de gekozen formule voor uw huisdier.
Afhankelijk van de gekozen formule en de soort van uw huisdier, ligt het plafond tussen 1.100 € en 2.200 € per jaar.
De franchise komt overeen met een gedeelte van de kosten dat niet worden terugbetaald en dat te uwen laste blijft. De franchise is jaarlijks en van toepassing op alle formules. Deze wordt afgetrokken van uw eerste terugbetalingsaanvra(a)g(en). De terugbetaling van uw kosten volgens het tarief van de formule waarop u hebt ingetekend, wordt uitgevoerd nadat het bedrag van deze franchise is overschreden.
De wachttijden zijn vastgelegd om de goede gezondheid van uw huisdier te garanderen op het ogenblik van de inschrijving. Hieronder vindt u de wachttijden die gelden bij SantéVet: 15 dagen voor ongevallen, 60 dagen voor ziekte, 6 maanden voor een chirurgische ingreep als gevolg van een ziekte.
De vergoeding preventieve zorgen van de formule Premium kan echter onmiddellijk na uw intekening worden gebruikt.
Een aangifteformulier is het document dat alle informatie bevat die nodig is voor het dekken van de ziektekosten van uw huisdier. Dit document zal worden ingevuld met de hulp van uw dierenarts en stelt ons in staat u terug te betalen in de beste omstandigheden. Het kan worden aangevuld door de factuur, het medisch voorschrift ...
Afdrukbare aangifteformulier zijn beschikbaar op onze site in het gedeelte « Nuttige documenten » of door te klikken op de volgende koppeling: nuttige documenten.
U kunt uw contract opzeggen via aangetekende zending, met inachtneming van een vooropzeg van 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldatum. De datum van de poststempel geldt als bewijs. Als wij uw opzegging geen 3 maanden voor de vervaldag ontvangen, wordt het contract automatisch verlengd.
In geval van overlijden van uw huisdier, spreekt het vanzelf dat u uw contract kunt opzeggen. Hiervoor stuurt u ons een aangetekende brief met ontvangstbewijs, vergezeld van een van de volgende documenten:
- Overeenkomstige overlijdensakte, opgemaakt door de dierenarts die de feiten heeft vastgesteld,
- bewijs van crematie.

Een afdrukbare overlijdensverklaring is beschikbaar op onze site in het gedeelte "Nuttige documenten".
Als u afstand doet van het verzekerde huisdier en het aan een derde geeft, eindigt het verzekeringscontract van rechtswege zodra u niet langer de eigenaar bent van het verzekerde huisdier. De nieuwe eigenaar van het huisdier dat door het contract werd verzekerd, heeft echter de mogelijkheid om de rechten en plichten van het verzekeringscontract binnen de maand over te nemen.
In geval van overlijden van de eigenaar van het huisdier, kan het verzekeringscontract worden opgezegd door de erfgenaam.
Uw persoonlijk aangepast tarief

Eenvoudig en snel

ONZE FORMULES

Voor elk huisdier zijn formule. Welke past het best bij uw huisdier?

› Ontdekt het hier
SPECIALE AANBIEDING KITTEN

Tot 40 € terugbetaling
op preventieve zorgen voor uw kitten.

› Profiteren van de aanbieding