Ruimte voor dierenartsen- gespecialiseerd dierenartsassistenten

Welkom in onze voorbehouden ruimte.

Bestel en ontvang gratis alle documentatie van SantéVet voor op uw website, en ook alle nuttige informatie over onze verschillende diensten.

Te bestellen documenten

KIT INITIAL FL

KIT REASSORT FL

De verzamelde persoonlijke gegevens worden door de dienstverlener La Compagnie des Animaux SAS, Branch Office Germany, namens VetAssur SARL, gebruikt om uw verzoeken via de SantéVet-klantenservice te verwerken en uw rechten met betrekking tot persoonlijke gegevens uit te oefenen. U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te annuleren, te beperken en er bezwaar tegen te maken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons privacybeleid.

Aangifteformulier

Een aangifteformulier downloaden

Heeft u hulp nodig, specifieke informatie of een opleiding in dierengezondheidsverzekeringen?

Uw contactpersoon voor Wallonië
Mej. Johanna MEUNIER

Tel : +3 24 93 88 50 70

Email : j.meunier@santevet.com

Uw contactpersoon voor Vlaanderen
David Ritzen

Tel : +3 24 79 99 79 45

Email : d.ritzen@santevet.com

Neem contact met ons op
Tel: Dierenarts lijn 02 613 16 48 en typ 3

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Email : veterinaire@santevet.be