Waar kunnen we je mee helpen?

Ik verhuis naar het buitenland. Kan ik mijn contract opzeggen?

Ja. U dient ons enkel een bewijs van vertrek op te sturen via een aangetekend schrijven. Bijvoorbeeld een (uittreksel uit het) huur- of werkcontract, inschrijving op het nieuwe adres, enz. Het contract wordt beëindigd aan het einde van de maand van verzending van het aangetekend schrijven (poststempel geldt als bewijs).

Heeft het je geholpen?
Dank u voor uw antwoord.