Waar kunnen we je mee helpen?

Mijn huisdier is weggelopen. Kan ik mijn contract opzeggen?

Ja. U dient ons een aangetekend schrijven te sturen waarin u de situatie uitlegt. Het contract wordt beëindigd aan het einde van de maand van verzending van het aangetekend schrijven (poststempel geldt als bewijs). Indien u uw huisdier terugvindt binnen de 3 maanden na opzegging, kan het contract heropgestart worden mits alle tussenliggende maandpremies betaald worden.

Heeft het je geholpen?
Dank u voor uw antwoord.