Waar kunnen we je mee helpen?

Wat is een aangifteformulier en waar kan ik die vinden?

Een aangifteformulier is het document waarop de nodige informatie staat met betrekking tot de dierenartskosten van uw huisdier. Dit aangifteformulier moet worden ingevuld door uw dierenarts en de diagnose moet duidelijk worden vermeld. Het aangifteformulier kan enkel worden aanvaard in combinatie met de gedetailleerde factuur (en het voorschrift indien van toepassing).

Gepersonnaliseerde aangifteformulieren zijn beschikbaar in uw klantenzone, onder de rubriek "Nuttige documenten".

Heeft het je geholpen?
Dank u voor uw antwoord.