Waar kunnen we je mee helpen?

Wat is uitgesloten?

Ja, net als bij elk ander verzekeringscontract, zijn er ook hier uitsluitingen van dekkingen.

Uitgesloten van de dekkingen zijn alle kosten die verwant zijn met een ziekte of ongeval, evenals de gevolgen hiervan, die zijn opgetreden en vastgesteld vóór de ondertekening van uw contract of tijdens de wachttijd. Eveneens uitgesloten zijn kosten, verwant met ziekten die hadden kunnen worden vermeden als het huisdier preventieve vaccins had gekregen:

- HOND: ziekte van Carré, hepatitis van Rubarth, leptospirose, parvovirose, hondsdolheid.

- KAT : tyfhus, coryza, calicivirose, feline leukemie, hondsdolheid.

Zijn eveneens uitgesloten:

- Kosten verwant met elke constitutionele afwijking, aangeboren en/of erfelijke pathologie en hun gevolgen, met inbegrip van entropium, ectropium, heupdysplasie, afwijkingen in de ontwikkeling van het draaipunt van de elleboog (elleboogdysplasie, osteochondrose, Osteochondritis dissecans, fragmentatie van het coronoïde mediale proces, articulaire incongruentie, mediale luxatie, met inbegrip van de kosten voor de vaststelling van deze pathologieën

- Alle geneesmiddelen die zijn voorgeschreven zonder verband met de aangegeven pathologie

- Kosten voor het bevallen en keizersneden die niet zijn veroorzaakt door een ongeval

- De kosten tijdens de dracht: diagnose, opvolging van dracht, vruchtafdrijving en zijn gevolgen, kunstmatige inseminatie

- Elke chirurgische ingreep bedoeld om afwijkingen te verminderen of te verwijderen (grootte en correctie van de oren, lengte van de staart ...)

- Elke tussenkomst die niet door een dierenarts die officieel is ingeschreven bij de Orde der dierenartsen wordt uitgevoerd

- De kosten voor oogprothesen

- Voedingskosten, zelfs als het gaat om dieet- of therapeutische voeding of om voedingssupplementen

- Gemaakte kosten voor elke ovariëctomie en castratie voordat het huisdier 4 jaar wordt buiten deze die zijn voorzien in uw preventie-pakket

- De identificatiekosten: elektronische chip of tatoeage buiten deze die zijn voorzien in uw preventie-pakket

- Kosten voor de diagnose en zorg voor hondsdolheid en antirabiëstests

- Kosten voor raadpleging en opvang "bijtende hond"

- Kosten voor raadpleging gedragsevaluatie

- Kosten voor verblijf in dierenkliniek zonder medische rechtvaardiging

- Preventieve vaccins of herhalingen van vaccins buiten deze die zijn voorzien in uw preventie-pakket

- Ontlastende en preventieve raadplegingen buiten deze die zijn voorzien in uw preventie-pakket

- Kosten die zijn gemaakt voor elke aankoop van cosmetische, onderhouds-, hygiëne of comfortproducten en parasietenbestrijdingsmiddelen, lotions, shampoos, tandpasta enz.

- Kosten voor tandprothesen, evenals kosten die betrekking hebben op alle externe prothesen

- Kosten voor geneesmiddelen ten gevolge van een gedragsstoornis

- Letsels ten gevolge van georganiseerde hondengevechten

- Kosten voor geneesmiddelen om de loopsheid of dracht te onderbreken

- Kosten voor autopsie of crematie

- Kosten voor het opmaken van een paspoort of elk ander document

- Kosten ten gevolge van een ongeval of ziekte die is veroorzaakt door oorlogsdaden (burgerlijk of internationaal), rellen en volksopstanden, de splitsing van een atoomkern, slechte behandeling of gebrek aan zorgen die zijn toe te schrijven aan het baasje, aan de personen die het toezicht hebben op het huisdier of personen die onder zijn dak wonen.

Heeft het je geholpen?
Dank u voor uw antwoord.