Waar kunnen we je mee helpen?

Wat zijn de wachttijden?

De wachttijd is de periode waarin we nog geen dierenartskosten voor uw huisdier kunnen terugbetalen als hij zich kwetst of ziek wordt.

De wachttijden zijn er om de gezondheid van uw huisdier te garanderen op het moment van inschrijving. Bij SantéVet hebben we de volgende wachttijden: 15 dagen voor een ongeval, 60 dagen voor een ziekte en 6 maanden voor een chirurgische ingreep ten gevolge van een ziekte.

OPGELET Om te bepalen of een dierartsbezoek al dan niet in de wachttijd valt, wordt gekeken naar de datum van het bezoek, niet naar de datum van verzending van uw terugbetalingsaanvraag. U zal niet terugbetaald worden indien het bezoek of de eerste symptomen van de ziekte of het ongeval zich voordoen tijdens de wachttijd.

De wachttijd gaat van start op de aanvangsdatum van uw contract.

Er is geen wachttijd om gebruik te maken van het forfait preventieve zorgen.

Heeft het je geholpen?
Dank u voor uw antwoord.