Waar kunnen we je mee helpen?

Worden vaccinaties terugbetaald?

Ja, een deel van de kosten voor de vaccinaties kan vergoed worden, binnen het jaarlijks bedrag van uw forfait preventieve zorgen, inbegrepen in uw formule.

Bijvoorbeeld: U heeft een Confort-formule en het vaccinatiebezoek kost 60 euro. We betalen u 50 euro terug (dit bedrag stemt overeen met het plafond voor preventieve zorgen in de Confort-formule)

> Meer informatie over het preventiepakket

Heeft het je geholpen?
Dank u voor uw antwoord.