Alles begrijpen over mijn Preventiepakket

Zoals het spreekwoord zegt: "Beter voorkomen dan genezen!". Het is inderdaad belangrijk om te anticiperen, zodat uw trouwe metgezel zijn hele leven lang gezond blijft.

Daarom heeft SantéVet sinds 2018* een Preventiepakket opgenomen in al haar formules voor dierenverzekering (honden en katten). Dit jaarlijkse budget maakt deel uit van de terugbetaling van de preventiekosten voor uw huisdier.

Maar wat is "preventie" voor de gezondheid van de dieren? En hoe werkt uw SantéVet Preventiepakket?

Preventie logo SanteVet
Alles begrijpen over mijn preventie pakket - Alle rechten voorbehouden

Wat is "preventie" voor de gezondheid van de dieren?

Preventie is het geheel van alle te voorziene zorgen die gewoonlijk door uw dierenarts worden gepland en die uw huisdier ondergaat om het opduiken van een ziekte en de gevolgen ervan op lange termijn te vermijden.

Vaccinaties, wormbestrijdingsmiddelen of een gezondheidscheck-up zijn voorbeelden van preventieve acties.

Uw SantéVet-formule is een verzekering voor de gezondheid van uw huisdier die een risico en dus niet te voorziene kosten dekt ten gevolge van een ziekte of een ongeval.

Omgekeerd zorgt uw Preventiepakket, dat in uw dierengezondheidsverzekering is inbegrepen, dat u een terugbetaling krijgt van te voorziene kosten, die "preventie" worden genoemd.


Uw preventiekosten terugbetaald, dankzij uw "Preventiebudget" van SantéVet

Voor al onze klanten die vanaf juni 2018* een SantéVet-verzekering voor honden en katten hebben afgesloten

Dit Preventiepakket is een jaarlijks pakket dat deel uitmaakt van de terugbetaling van preventiekosten voor uw huisdieren. Het wordt elk jaar vernieuwd, op de datum waarop uw contract werd afgesloten. U kunt van uw Preventiebudget gebruik maken zodra u het contract afsluit (geen wachttermijn ook stageperiode genoemd). De jaarlijkse franchise is niet op uw Preventiepakket van toepassing, en ook het percentage van uw formule wordt hiervoor niet in beschouwing genomen.

Afhankelijk van uw formule kunt u van € 20 tot € 80 per jaar ontvangen om de preventiekosten voor uw dier terug te betalen.

 

Wat betaalt het SantéVet Preventiepakket terug en hoe kunt u dit gebruiken?

Wat betaalt mijn SantéVet Preventiepakket terug?

Hier volgen enkele voorbeelden van kosten die worden terugbetaald in het kader van uw Preventiepakket:

- Vaccinaties;

- Wormbestrijdingsmiddelen;

- Parasietenbestrijdingsmiddelen (behandeling tegen vlooien, teken...);

- Gezondheidschech-ups:

- Sterilisatie¹;

- Identificatie (met een chip of via tatoeage...);

- ...

¹Voordat uw huisdier 4 jaar oud is, worden sterilisatie en castratie die als "comfort" worden aangeduid in het kader van uw Preventiepakket terugbetaald, ten belope van het jaarlijkse bedrag dat met uw formule overeenstemt (van € 20 tot € 80/jaar).

Therapeutische castraties of sterilisaties worden terugbetaald volgens het verzekeringsplafond (van 50% tot 90%, naargelang de gekozen formule). Deze overweging wordt enkel terugbetaals als die verband houdt met een enrstige ziekte die sterilisatie of castratie van het dier noodzakelijk maakt (bijv.: teelbalkanker/kanker aan de eierstokken, enz.) volgens de garanties van uw contract.

Wanneer uw dier meer dan 4 jaar oud is, dan wordt sterilisatie terugbetaald door uw verzekeringscontract (van 50% tot 90%, naargelang de gekozen formule), en dit ongeacht de reden (therapeutisch of voor het comfort) wanneer de termijn van de chirurgische fase eenmaal verstreken is.


De terugbetaling van uw preventiekosten vindt plaats binnen de limiet van het jaarlijkse bedrag dat in uw Preventiepakket beschikbaar is.

 

Hoe mijn SantéVet Preventiepakket gebruiken?

Heel eenvoudig! Volg onderstaande stappen, net als voor een klassieke aanvraag voor terugbetaling:

  1. Download uw vooraf ingevuld verzorgingsblad met uw persoonsgegevens via uw SantéVet Klantenzone.
  2. Laat het verzorgingsblad door uw dierenarts tijdens de raadpleging invullen en bewaar de factuur die hij opstelt zorgvuldig.
  3. Meld u aan uw Klantenzone en ga naar de rubriek ""Aanvraag terugbetaling". Vul het formulier voor aanvraag van uw terugbetaling in en voeg het verzorgingsblad en de factuur van de dierenarts via scan of foto toe.
  4. Uw aanvraag wordt binnen 48 werkuren geanalyseerd.


(*) Neem met onze klantendienst contact op via het nummer 02 613 16 48 als u van het SantéVet Preventiepakket wilt profiteren.

Over de auteur

Claude Pacheteau