Wettelijke bepalingen

Identiteit
SantéVet is een merk van de Compagnie des animaux, S.A.S. met een kapitaal van 67.410 euro, geregistreerd bij het RCS van Lyon onder het nummer B 449 258 946, met hoofdzetel in 35 Rue de Marseille - CS 50623 - 69366 Lyon Cedex 07. De site www.santevet.com (hierna de "Site" genoemd) wordt uitgegeven en beheerd door de onderneming Compagnie des Animaux S.A.S.
SantéVet biedt verzekeringsproducten aan voor gezelschapsdieren die op de site zijn vermeld op basis van de soort en het ras van uw huisdier. Op de garanties wordt ingetekend via VetAssur, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van 15 000 euro- Maatschappelijke zetel: 35 Rue de Marseille- CS 50623 -69366 Lyon Cedex 07- Frankrijk- Ingeschreven in het ORIAS (Régistre unique des intermédiaires en Assurances, Banques et Finance) onder het nummer 07 003 163 www.orias.fr- Verzekeringsbemiddelaar ingeschreven in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, ander dan België, met de toelating om zijn activiteit te beoefenen via een vestiging in België of via het vrij verrichten van diensten in België- Verzekeringsproducten onderworpen aan de Belgische wetgeving en gedekt door AXA Belgium NV, verzekeringsmaatschappij erkend onder het nummer 0039. VetAssur is een dochtermaatschappij die voor 100% eigendom is van de Compagnie des Animaux S.A.S.

Contact
Onze commerciële dienst is beschikbaar van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur.
Ons dienst klantrelaties is beschikbaar van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur.
Zoek alle informatie hierover op de volgende koppeling op onze site:
https://www.santevet.be/nl/contact

Webhost
De webhosting van de site wordt verzorgd door:
OVH
2 rue Kellermann
59100 Roubaix
Frankrijk
Tel: 00.33.9.72.10.11.12

Bescherming van de privacy
Voor het beantwoorden van uw informatie- of prijsaanvragen, verzamelt SantéVet bepaalde nominatieve informatie over u. Deze gegevens zijn exclusief voorbehouden voor gebruik door SantéVet zodat u kunt profiteren van de diensten die door de site worden geboden. Er wordt geen persoonlijke informatie over u doorgegeven aan derden of gebruikt voor niet-voorziene doeleinden. In overeenstemming met de wet Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978, beschikt u over rechten voor toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van persoonlijke gegevens die we mogelijk verzamelen (art. 34 van de wet Informatica en Vrijheden"). Het informaticabestand dat nominatieve informatie bevat heeft het onderwerp uitgemaakt van een verklaring bij de Nationale commissie voor informatietechnologie en vrijheid onder het nummer 1460016.

Uitschrijving van onze e-mails
Om u uit te schrijven van onze e-mails, klikt u direct op de koppeling die hiervoor boven en/of onderaan in onze berichten is voorzien. Wij sturen vervolgens een bevestigings-e-mail van uw uitschrijving die u moet valideren om uw intekeningsstatus bij te werken.

Intellectuele eigendom
De site is een intellectueel werk dat beschermd wordt door de wet. Zijn inhoud, inclusief de teksten, artikels, afbeeldingen, foto's en presentaties zijn strikt voorbehouden uit hoofde van het auteursrecht en de intellectuele eigendom. De commerciËle exploitatie van de inhoud ervan is niet toegelaten.

Publicatiemanager
M. Hugues Salord

Merken
De maatschappelijke benamingen, merken en onderscheidingstekens die op de site zijn vermeld, zijn beschermd door de Franse en internationale wetgeving. Elk gebruik, reproductie, verdeling of voorstelling van alle of een deel van de bovenvermelde tekens zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, is verboden.

Credits foto
123 RF, Fotolia, IStockphoto (rechten voorbehouden).

CONTACT VIA INTERNET

Met het contactformulier
› klik hier

CONTACT VIA TELEFOON

02 613 16 48
› Commerciële dienst :
van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur
› Klantendienst :
van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur

CONTACT VIA POST

SantéVet
Louizalaan 523
1050 Brussel
BELGIË