Wettelijke bepalingen

Identiteit

SantéVet is een merk van de Groupe CDA - La Compagnie des Animaux S.A.S. met een kapitaal van 7.047.081 euro, ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Lyon onder het nummer B 531 604 411, met maatschappelijke zetel te 35 Rue de Marseille - CS 50623 - 69366 Lyon Cedex 07. De website www.santevet.com (hierna de "Website" genoemd) wordt aangepast en beheerd door de vennootschap Compagnie des Animaux S.A.S.
SantéVet biedt verzekeringsproducten voor huisdieren aan die op de website worden vermeld, naargelang de soort en het ras van uw huisdier. De waarborgen worden onderschreven via VetAssur, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van 15 000 euro - Maatschappelijke zetel: 35 Rue de Marseille- CS 50623 -69366 Lyon Cedex 07- Frankrijk - Ingeschreven in het ORIAS (Régistre unique des intermédiaires en Assurances, Banques et Finance) onder het nummer 07 003 163 www.orias.fr- Verzekeringsbemiddelaar ingeschreven in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, ander dan België, met de toelating om zijn activiteit te beoefenen via een vestiging in België of via het vrij verrichten van diensten in België - Verzekeringsproducten onderworpen aan de Belgische wetgeving en gedekt door AXA Belgium nv, verzekeringsmaatschappij erkend onder het nummer 0039. VetAssur is een dochteronderneming van Compagnie des Animaux S.A.S.

Neem contact met ons op

Onze commerciële dienst is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur.
Onze klantendienst is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur.
U vindt alle informatie op de volgende link op onze website:

Neem contact met ons op

Verantwoordelijke uitgever

Dhr. Hugues Salord

Webhost

AWSverzorgt de hosting van de website
Een Burlington Plaza
Burlington Road
Dublin 4
Ierland
Tel: +33 (0)9.72.10.11.12

Bescherming van de persoonsgegevens

Om gevolg te geven aan uw informatie- of offerteaanvragen verzamelt SantéVet bepaalde persoonlijke gegevens over u. Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor het gebruik van SantéVet om u gebruik te kunnen laten maken van de diensten op de website. Er worden geen persoonsgegevens over u doorgegeven aan derden of gebruikt voor niet omschreven doeleinden.

Overeenkomstig de loi Informatique et Libertés (Franse wet op de gegevensbescherming) van 6 januari 1978 heeft u het recht om toegang te krijgen tot alle persoonsgegevens die wij verzamelen, deze te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen (Art. 34 van de loi “Informatique et Liberté”). Het computerbestand met deze persoonlijke informatie is bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (Franse Nationale Commissie voor Informatietechnologie en Vrijheid) aangegeven onder het nummer 1460016.

PRIVACYBELEID

Meer info

Uitschrijven voor onze e-mails

Om u uit te schrijven voor onze e-mails klikt u direct op de voorziene link die u hiervoor bovenaan en/of onderaan onze berichten vindt. Wij sturen u dan een uitschrijvingsbevestiging per e-mail die u moet valideren om uw registratiestatus bij te werken.

Intellectuele eigendom

De website is een door de wet beschermde geestelijke creatie. De inhoud, inclusief teksten, artikels, illustraties, foto's en presentaties zijn strikt voorbehouden volgens het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan de inhoud commercieel te exploiteren.

Merken

De handelsnamen, merken en merkkenmerken op de website zijn beschermd door het Franse en internationale recht. Gebruik, reproductie, verspreiding of representatie van alle of een deel van de bovengenoemde merkkenmerken is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Beeldrechten

123 RF, Fotolia, IStockphoto (rechten voorbehouden).