Leeftijd van een kat en leeftijd van een mens: hoe berekenen we dit?

Hoe oud is mijn kat écht? Veel eigenaars stellen zich deze vraag en vragen zich af of, zoals voor de hond wordt gezegd, het volstaat om de leeftijd van de kat met een getal te vermenigvuldigen om de mensenleeftijd te verkrijgen. Dit klopt niet! Een kat groeit heel snel tijdens de twee eerste levensjaren. Zijn twee jaar komen ongeveer overeen met de leeftijd van 24 jaar. Hij is dan volwassen. Vanaf deze fase wordt ervan uitgegaan dat een bijkomend jaar voor een kat gelijk is aan vier mensenjaren. Wanneer hij 10 jaar is, is uw kat dus 56 in mensenjaren.

Hoe oud is mijn kat écht?
Leeftijd van een kat - Shutterstock

De overeenkomst tussen de leeftijd van de kat en deze van een mens

Het is de gewoonte te zeggen dat om de leeftijd van de hond te kennen deze met 7 moet worden vermenigvuldigd. En deze berekening wordt eveneens gemaakt om de leeftijd van de kat te kennen, wat volledig verkeerd is!

De kat heeft geen regelmatige groei. Hij ontwikkelt zich niet op dezelfde manier als een mens. In de twee eerste jaren groeit hij heel snel en wordt hij volwassen: Op 6 maanden ishij 10 jaar en op één jaar heeft hij de rijpheid van een mens van 15 tot 16 jaar. Van 2 tot 10 jaar is de kat volwassen. Van 11 tot 14 jaar is de kat senior. Na 14 jaar is hij een oude kat aangezien dit overeenkomt met 72 mensenjaren.

Deze overeenkomstentabel helpt u om de leeftijd van uw kat te berekenen:

Leeftijd van de kat

Leeftijd van de mens

1 maand

6 maanden

2 tot 3 maanden

2 tot 5 jaar

4 maanden

6 tot 8 jaar

6 maanden

10 jaar

7 maanden

12 jaar

12 maanden

15 tot 16 jaar

18 maanden

20 tot 21 jaar

2 jaar

24 jaar

3 jaar

28 jaar

4 jaar

32 jaar

5 jaar

36 jaar

6 jaar

40 jaar

7 jaar

44 jaar

8 jaar

48 jaar

9 jaar

52 jaar

10 jaar

56 jaar

11 jaar

61 jaar

12 jaar

64 jaar

13 jaar

68 jaar

14 jaar

72 jaar

15 jaar

76 jaar

16 jaar

80 jaar

17 jaar

84 jaar

18 jaar

88 jaar

19 jaar

92 jaar

20 jaar

96 jaar

 

We benadrukken hier dat deze overeenkomsten ter informatie worden gegeven, omdat de levensduur van een kat erg verschilt volgens zijn levensomstandigheden, zijn gezondheid, zijn ras en zijn voeding.

Leeftijd van een kat
Hoe oud is mijn kat écht? (© Shutterstock)

Wat is de levensverwachting van een kat?

De gemiddelde levensduur van een huiskat is vandaag gemiddeld 12 tot 14 jaar. Het is evenwel geen zeldzaamheid dat sommige katten ouder worden dan 15 jaar wanneer ze goed worden verzorgd. Sommige katten leven tot 20 jaar! De oudste kat ter wereld is gestorven op 38-jarige leeftijd, een record dat in 2005 in Texas werd opgetekend!

De langere levensduur van onze katten wordt verklaard door het feit dat enerzijds de levensomstandigheden veel verbeterd zijn en anderzijds de diergeneeskunde enorme vooruitgang heeft geboekt.

Verschillen volgens ras...

Het klopt dat raskatten minder lang leven dan gekruiste katten die ook wel “straatkatten” worden genoemd. Dat is vaak omwille van hun broosheid die aan hun selectie te wijten is. Sommige rassen, zoals de Heilige Birmaan, behalen evenwel records met een levensverwachting van 16 jaar wat overeenkomt met 80 jaar in een mensenleven.

Deze katten worden gevolgd door de Siamees en de Pers met een levensverwachting van 14 jaar. De Maine Coon, een heel geliefd ras, heeft een gemiddelde levensduur van 11 jaar.

… en volgens hun plaats en levenswijze

Laten we realistisch zijn, de levensduur van uw kat hangt erg af van zijn verzorging en zijn levenswijze. Een kat die in een huis of een flat leeft, die wordt gevoed en verzorgd, heeft een veel langere levensverwachting dan een kat die buiten leeft, zijn voedsel moet zoeken en op elk moment door een auto gegrepen dreigt te worden. Letsels zijn trouwens de frequentste doodsoorzaak voor katten die jonger zijn dan 5 jaar.

Hoe oud is mijn kat écht?
Hoe oud is mijn kat écht? (© Shutterstock)

Hoe de levensverwachting van mijn kat verhogen?

Om ervoor te zorgen dat uw gezelschapsdier lang kan leven, moet u het goed verzorgen. Hiervoor moet u op meerdere zaken letten:

  • Bij de bejaarde kat is nierinsufficiëntie één van de hoofdoorzaken van het overlijden. Indien hij meer en vaker drinkt dan gewoonlijk, brengt u hem best naar de dierenarts.
  • Let op zijn gewicht: overgewicht bij een kat vermindert zijn levensverwachting. U kan de brokjes afwisselen met vochtig voedsel, wat voor volume in de maag, en dus een verzadigingsgevoel, zorgt.
  • De kat is senior vanaf 10/11 jaar. U moet hem dus één tot tweemaal per jaar naar de dierenarts brengen voor een volledige controle.
  • Steriliseer hem: zowel bij het mannetje als bij het vrouwtje verhoogt de sterilisatie of de castratie de levensverwachting van uw kat met meerdere jaren (minder risico op tumoren bij vrouwtjes, op ziekte-overbrenging tijdens de paring, op ongevallen om zijn instinct bot te vieren). Sterilisatie of castratie vermindert eveneens het risico op weglopen, vechtpartijen, verwondingen ...

Om de leeftijd van uw kat te kennen in mensenjaren, mag u deze niet met 7 vermenigvuldigen zoals bij honden. Bij een kat die heel snel groeit in de 24 eerste maanden is de berekening veel ingewikkelder! U zal merken dat katten een soms verbazingwekkende levensverwachting hebben. En wat als, zoals de legende zegt, katten 9 levens zouden hebben?

Over de auteur

Team Santévet