Werelddag tegen het in de steek laten van huisdieren

De Werelddag tegen het in de steek laten van huisdieren vindt elk jaar plaats op de laatste zaterdag van juni. Een mooie gelegenheid om te zien hoe de situatie er in België voor staat in vergelijking met onze Europese collega’s. Hoeveel dieren worden er elk jaar in België achtergelaten? Welke maatregelen zijn er getroffen om deze plaag van het in de steek laten te bestrijden?

Werelddag tegen het in de steek laten van huisdieren
Werelddag tegen het in de steek laten van huisdieren - 123RF

In de steek gelaten dieren: een piek in de zome

De Werelddag tegen het in de steek laten van huisdieren vindt elk jaar plaats op de laatste zaterdag van juni.

Dit is de zaterdag voor de eerste massa Belgen op zomervakantie gaat en… het begin van de piek van de in de steek gelaten dieren.

Deze dag, die wordt georganiseerd door de organisatie Solidarité Peuple Animal, heeft tot doel de bevolking bewust te maken. Voor deze gelegenheid worden talrijke initiatieven opgezet en vele dierenbeschermingsorganisaties sluiten zich bij de beweging aan.

Met een gemiddelde van 165 achtergelaten dieren per dag, wat neerkomt op iets meer dan 60.000 honden en katten per jaar, heeft België het Europese record voor achterlating in handen?
Zo zeker is dat niet. Het is echter een bijzonder alarmerend cijfer: het is moeilijk voor te stellen dat er elders meer dieren worden achtergelaten…

Het blijft onduidelijk hoeveel dieren er in de steek worden gelaten

Er bestaan geen algemene nationale statistieken over in de steek gelaten dieren.

Het lijkt dan ook lastig om precies vast te stellen hoeveel dieren er in de steek worden gelaten, maar het zijn er ongetwijfeld meer.

Zwerfkatten worden niet meegeteld, zij zullen het aantal in de steek gelaten dieren doen toenemen.

In de statistieken die kunnen worden gevonden is over het algemeen geen rekening gehouden met de dieren die zijn teruggevonden door dierenbeschermingsorganisaties en particulieren en met de honden die bij een ongeval zijn omgekomen.

Is België het Europese land waar de meeste dieren in de steek worden gelaten?

Volgens cijfers uit verschillende bronnen is België niet het land met het grootste aantal in de steek gelaten dieren in vergelijking met Spanje, Italië en Frankrijk.

In Spanje werden in 2018* naar schatting bijna 140.000 dieren in de steek gelaten.

In Italië zouden er in datzelfde jaar** 130.000 gevallen van achterlating zijn gemeld.

Wat Frankrijk betreft, worden er elk jaar 100.000 huisdieren in de steek gelaten, waarvan 60.000 in de zomer.

In Duitsland worden er daarentegen minder dieren in de steek gelaten: jaarlijks*** zou het om ongeveer 70.000 dieren gaan.

Nogmaals, deze cijfers houden geen rekening met de dieren die zijn teruggevonden door dierenbeschermingsorganisaties en particulieren en met de honden die door ongeval om het leven zijn gekomen.

Welke maatregelen zijn er getroffen om achterlating tegen te gaan?

Individuele dierenbeschermingsorganisaties zorgen regelmatig voor bewustmakingsacties tegen het in de steek laten van dieren: opendeurdagen, acties ten gunste van verantwoorde adoptie, advies voor vakanties met of zonder huisdier enz.

Van de "bekendere" tot de minder bekende organisaties: SPA (Société protectrice des animaux), Help Animals, Sans Collier, Gaia, Het Blauwe Kruis en Veeweyde, om er maar een paar te noemen, want deze lijst is verre van volledig.

Er zijn namelijk tal van kleine organisaties die op de achtergrond werkzaam zijn, zonder in de media te verschijnen, en alles doen wat zij kunnen met soms geringe middelen. Het voortbestaan van dierenbeschermingsorganisaties hangt immers af van de donaties die zij ontvangen.

Identificatie speelt ook een grote rol in de strijd tegen het in de steek laten.

Identificatie en sterilisatie: twee manieren om het in de steek laten van dieren tegen te gaan

In België is het bij Koninklijk Besluit verplicht uw hond te laten identificeren en te registreren. Vanaf dat moment is de hond opgenomen in de DogID-database. Voor katten gaat dit echter niet op, zij zijn namelijk niet onderworpen aan dezelfde verplichtingen.

Hoewel zij niet kunnen worden weggegeven of verkocht zonder te zijn geïdentificeerd (en gesteriliseerd) zijn de baasjes niet verplicht hen te laten identificeren zolang zij de enigen zijn die zorg voor hen dragen.

Geïdentificeerde katten worden op hun beurt geregistreerd bij CatID. Ze hebben dan een betere kans om teruggevonden te worden als ze weglopen.

Dierenartsen zijn ook betrokken bij de strijd tegen het in de steek laten van dieren, al was het maar door de identificatie te verifiëren en de baasjes aan te bevelen hun huisdier te laten identificeren, mochten zij dit nog niet hebben gedaan. Maar ook door te pleiten voor de sterilisatie van honden en katten, waardoor het in de steek laten van jonkies wordt voorkomen en wat nog veel meer voordelen heeft.

Bepaalde specifieke gebeurtenissen kunnen mensen ertoe brengen hun dier in de steek te laten. Zo neemt als gevolg van de oorlog in Oekraïne het aantal in de steek gelaten honden en katten toe. Maar dit is tegelijk een mooi voorbeeld van solidariteit! Ook hier verlenen dierenbeschermingsorganisaties, dierenartsen, bedrijven, gemeenten, particulieren enz. hulp aan dierenbeschermingsorganisaties en overvolle asielen in Oekraïne en net over de grens.

De Stichting Prins Laurent heeft besloten zich te ontfermen over de dieren van Oekraïense vluchtelingen die geweigerd hebben hun metgezel achter te laten en die in België een toevluchtsoord hebben gevonden.

"Curatieve diergeneeskundige zorg zal ze volledig gratis worden aangeboden. Daarnaast kunnen zij ook allerlei benodigdheden voor hun huisdieren krijgen, zoals mandjes, kattenbakvulling en voer", aldus de Stichting in een persbericht. "De Stichting Prins Laurent hoopt op deze manier een helpende hand te kunnen bieden aan de vele mensen die in deze bijzonder moeilijke tijden zijn getroffen."

Adoptie: laat je hart spreken

Een in de steek gelaten dier adopteren betekent het de kans geven om een nieuw, fatsoenlijk baasje te vinden. Een thuis waar hij of zij het vaak traumatische verleden kan vergeten waar een onverantwoordelijk baasje schuld aan heeft.

Volgens een enquête die Dedicated* in 2019 heeft uitgevoerd, wenden Belgen, wanneer ze besluiten een dier te adopteren, zich meestal tot:
- particulieren. Een oplossing die door 20% van hen wordt overwogen
- 15% gaat liever naar een asiel
- 12% zegt dat ze hun nieuwe metgezel hebben "gevonden", met name als het gaat om een kat

En op de vraag waarom ze geadopteerd hebben, antwoordt 55% van de ondervraagde personen dat hun nieuwe metgezel hen gelukkig maakt en vreugde brengt in huis. Want als er één reden is om te adopteren, dan is het wel omdat je hart volledig uitgaat naar de in de steek gelaten dieren, die in staat zijn om de genegenheid die wij hun uiteindelijk kunnen geven, honderdvoudig terug te geven.

*Deze enquête werd tussen 2 en 22 april 2021 uitgevoerd door Dedicated, in opdracht van het dierenwinkelketen Tom&Co, via het internet, op een representatieve steekproef van de Belgische bevolking, bestaande uit 1010 personen van 18 jaar en ouder.
 

SantéVet
Samen zorgen wij voor uw dier

Fotocredits: 123RF

Over de auteur

Claude Pacheteau